Enerji Politikası

ENERJİ POLİTİKASI

Yalıkavak Marina olarak  doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için;  hizmetlerimizde enerjiyi  akıllı kullanmak, sürdürülebilir bir kalkınma için personelin bilgi ve becerisini geliştirmek, teknolojik gelişimleri takip ederek enerji tasarrufunu stratejik bir iş amacına dönüştürmenin bir zorunluluk olduğunu kabul  etmek ve bu doğrultuda mükemmelliğe ulaşmak için ;

  • Gerekli yasal mevzuat şartlarına uymak,
  • Enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirerek işletmemizin her bölgesinde personelimizi, kiracılılarımızı, enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmek,
  • Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
  • Proseslerimizi ve ekipmanlarımızı devamlı gözden geçirerek, enerji tüketimini kontrol altına almak,
  • Ekipman tedariki, tesis yönetimi ve inovasyon konusunda odak nokta olarak enerji tüketimini dikkat etmek,
  • Üst yönetim olarak bu konuya kaynak ayırmak,  görevimizdir.

Sürekli iyileştirmeyi hedef alarak amacımıza ulaşmayı , ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan yasal ve sektörel enerji kullanımı sınırlamalarına, düzenlemelerine ve kurallarına uyum sağlamayı taahhüt ederiz.

 

search
close